Event Store Info en reserveren van een cursus en workshop Event Store
  Event Store | Cursussen | Feesten | Kadobon |  Bedrijfsuitje / Vergaderen | Uitstapjes particulier | Contact
  Event Store Home
  Bedrijfsuitje
  Cursus Overzicht
  Dineren en Feesten
  Eventbon als kado
  Uitstapjes particulier
  Vergaderarrangement
  Contact
  
 
  Arbo wet cursussen
  Bedrijf-werkvloer
  Hulpverlening
  Voertuigbeheersing
  Thuis & Overig
 
  Adventure
  Aktief
  Creatief
  Culinair
  Gemotoriseerd
  Ontspanning
  Sportief
  Teambuilding
  Verzorging
  Overig
 
  E-mail
  Fax formulier
  Telefoon
 

Hoofdpagina Event store > Cursussen > Algemene voorwaarden
  

Event Store

Welkom bij Event Store
Algemene voorwaarden


Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gaat boeken.

Tarieven
De tarieven van een dienst, evenement of entertainment zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging. De tarieven voor de evenementen zijn per persoon, voor diensten en entertainment gelden totaal bedragen tenzij anders aangegeven. Het vervoer naar en van de evenementen en/of entertainment is op eigen gelegenheid of in overeenkomst met Event Store. We behouden het recht om personen te weren, die niet tijdig betalen. Bij betalingen, die niet binnen de gestelde termijn binnen zijn geldt een toeslag van 2% over het gehele factuurbedrag, met een minimum van 15 euro aan administratie kosten. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Boekingen, data en geldigheid
Bij de evenementen en entertainment zijn mogelijk enkele data of dagen vermeld waarop men kan boeken voor de programma's. Overige evenementen, arrangementen en/of entertainment waar geen data bij vermeld zijn, kunnen indien beschikbaar, naar eigen wens geboekt worden. Na een gemaakte en bevestigde boeking en na volledige betaling ontvangt men, bij tijdige inschrijving, twee weken voor aanvang van het evenement, arrangement en/of entertainment de benodigde bescheiden, bestaande uit een uitnodiging met beschrijving van het geboekte evenement, arrangement en/of entertainment. Tijdige bezorging is afhankelijk van de post. Optionele personen kunnen schriftelijk worden opgegeven zolang er plaats is. Gezien de weersgevoeligheid van enkele evenementen kan, in overleg en met toestemming van Event Store, de datum op het laatste moment verschoven worden of er wordt individueel een alternatief aangeboden, na uitstel van arrangementsdatum is de bon 6 maanden geldig. Bij gebrek aan voldoende inschrijvingen kan een alternatief aangeboden worden. Een cadeaubon zonder arrangementsdatum is 1 jaar geldig.

Annuleringsvoorwaarden
Tot 6 weken voor het arrangement, dienst of entertainment plaats vindt kunt u uw evenement, arrangement en/of entertainment annuleren tegen 20% kostenvergoeding(80% restitutie). Tot 3 weken wordt 50% gerestitutueerd en binnen 3 weken kan niet meer worden geannuleerd. Vermindering van het aantal deelnemers vallen onder dezelfde annuleringsvoorwaarden (restitutie percentages). U kunt het aantal personen verminderen tot aan het minimum vereiste. Cadeaubonnen kunnen niet geannuleerd worden. Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

Veiligheid
Voor alle evenementen, arrangementen en entertainment staat veiligheid boven alles. Een uitgebreide instructie met betrekking tot veiligheid wordt gegeven bij ieder evenement. In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheids factoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen, wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en deze tijdens het evenement, arrangement en/of entertainment deze gezondheid in gevaar kan komen dient hij dit van te voren te melden. Men dient voor en tijdens het evenement nuchter te verschijnen, Good Event en de uitvoerders behouden het recht bij enige twijfel (van alcohol / drugs gebruik) u te weren, dit voor uw en ieders veiligheid.

Verzekering en aansprakelijkheid
Ondanks dat de deelnemers bij bijna alle evenementen door de uitvoerende organisaties verzekerd zijn ter wille van uw veiligheid, is een passende persoonlijke WA- en ziekteverzekering vereist en wordt een aanvullende verzekering aanbevolen. Event Store en de detailhandel handelen als intermediair tussen consument en uitvoerder en zijn derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei calamiteiten cq ongevallen cq schade, indien die zich voordoen bij uitvoering van evenementen, arrangementen en/of entertainment. Voor na rekeningen, die buiten het factuurbedrag vallen, staat Event Store niet garant en worden door gestuurd naar u.

Programma's en tijdsindicaties
Voor alle programma's geldt het streven naar meer service en punctualiteit. De evenementen, arrangementen en/of entertainment zijn volledig verzorgd, zij het door de leverancier en in overleg met Event Store. Per programma kunnen verschillen bestaan in tijden en indelingen. Omschrijvingen telefonisch in folder en op het internet gelden als indicatie. Bij de evenementen, arrangementen en/of entertainment bescheiden ontvangt men het volledige programma met de juiste tijden en onderdelen. Men dient op tijd aanwezig te zijn.Voor meer info en boekingen kunt u tijdens kantooruren bellen met:

010 479 28 88 (NL) of +31 10 479 28 88 (B)

Telefoonkosten zijn geen probleem. Wij bellen graag terug naar u.